Zakres Usług

Adwokat Bartosz Kłótka. Zakres usług kancelarii adwokackiej.

Konsultacje oraz udzielanie porad prawnych możliwe jest w językach: angielskim, rosyjskim i niemieckim. Moje kompetencje w tym zakresie potwierdzone zostały odpowiednimi certyfikatami oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy w środowisku wielonarodowym i stale są podnoszone.

Honorarium za świadczone usługi – zarówno jednorazowe porady jak i kompleksowe prowadzenie danej sprawy, ustalane jest każdorazowo w sposób indywidualny, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości klienta. Możliwe jest rozliczenie w ratach, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą – zlecenie stałej obsługi prawnej.

W zakres świadczonych przeze mnie usług wchodzi ochrona Państwa interesów w następujących kategoriach spraw:

Prawo Cywilne

 • sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie;
 • zniesienie współwłasności;
 • postępowanie egzekucyjne (komornik, sąd);
 • ochrona dóbr osobistych;
 • wnioski do ksiąg wieczystych;
 • prawo gospodarcze (bieżąca obsługa przedsiębiorców, prawo umów);
 • prawo własności intelektualnej;
 • prawo pracy.

Prawo rodzinne

 • sprawy małżeńskie: rozwód i separacja, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego;
 • sprawy rodzicielskie: alimenty, kontakty z dziećmi, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Prawo karne i karnoskarbowe

 • reprezentacja i ochrona interesów osób pokrzywdzonych;
 • obrona osób podejrzanych i oskarżonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego (przed prokuratorem, sądami wszystkich instancji);
 • wykonanie kary (wnioski o wydanie wyroku łącznego, przerwę/odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Prawo administracyjne

 • odwołania od decyzji organów;
 • skargi do WSA i skargi kasacyjne do NSA;
 • wnioski o wstrzymanie wykonania decyzji;
 • pomoc prawna dla cudzoziemców.